In verband met aanstaande wisselingen binnen het oudercomité zijn we op zoek naar nieuwe, enthousiaste ouders die een rol willen spelen binnen het comité. Meer info.


School ontvangt steeds minder ouderbijdrage
Het budget voor de verschillende activiteiten die we organiseren, volgt uit de vrijwillige ouderbijdrage. De laatste jaren zien we dat het aantal ouders dat de bijdrage niet betaald, flink toeneemt. Op dit moment is het zo dat meer dan 30% van de ouders de bijdrage voor dit schooljaar nog niet heeft betaald. Natuurlijk hebben we het over een vrijwillige bijdrage maar het is wel de basis voor heel veel mooie herinneringen voor al onze kinderen.
We verwachten dat de brief, de mail of de post-it bij veel ouders door drukte simpelweg is vergeten of onderaan een stapel terecht is gekomen. Daarom willen we die ouders die wel willen en kunnen betalen maar niet zeker weten of ze betaald hebben, dit toch even te controleren. Natuurlijk kunt u altijd bij Yolanda aankloppen voor meer informatie.

Pak uw bank app er nu meteen maar bij en maak direct het ontbrekende bedrag over:

€ 32,50 per kind, welke het gehele schooljaar 2016-2017 op school is
€ 25,50 per kind, welke vanaf 1 januari 2017 op school komt
€ 17,50 per kind, welke vanaf 1 april 2017 op school komt

Bankrekening: NL39 RABO 0185232299 t.n.v. STG Katholiek Onderwijs Tilburg Zuidoost o.v.v. ouderbijdrage voor …………uit groep ……….


Wat doet het oudercomité
Het oudercomité (OC) vormt een schakel tussen ouders en school en vervult een grote rol bij het organiseren en regelen van leuke activiteiten. Dat wordt gedaan op basis van een budget dat wordt gebaseerd op de ouderbijdrage, hiermee worden leuke extra activiteiten verzorgd die indirect met het lespakket te maken hebben. Het OC heeft als doel om in samenwerking met het team, de kinderen een zo plezierig mogelijke schooltijd te bieden door het organiseren van activiteiten die een aanvulling zijn op het gewone lesprogramma. Een hele mooie taak dus 

Heeft u vragen over of interesse in onze activiteiten, dan kunt u contact opnemen via oudercomite@armhoefseakker.nl


Leden 2016/2017:

  • Janneke van Berkel
  • Mandy van Berkel
  • Marieke Brocken
  • Irene van Gaalen
  • Simone Louer
  • Mascha van Oirschot
  • Chantelle Peelen
  • Antoine de Jong (voorzitter)