Bezoek Raadszaal

 

De kinderen van onze groep 7/8 hebben een bezoek gebracht aan de (tijdelijke) raadszaal en het (tijdelijke) stadhuis.
In de groep hebben wij dit bezoek voorbereid met de hulp van wethouder Marti de Brouwer. we hebben politieke partijen geformeerd, met elk een woordvoerder en een stelling geformuleerd voor “behandeling” tijdens een “raadsvergadering”.
Deze stelling betrof het wel dan niet begeleid afsteken van vuurwerk in Tilburg.
Als echte partijen verdedigden de woordvoerders de stelling en er werd veelvuldig gebruik gemaakt van de interruptiemicrofoon.

Ook is er een bezoek gebracht aan het “tijdelijk” stadhuis, waar we verscheidene wethouders ontmoet hebben en de plaatsvervangende burgemeester.

Al met al een leerzaam uitstapje!