Brabants Verkeersveiligheid Label (BVL)

Het verkeer en de veiligheid rondom de school is voor iedereen even belangrijk. Om hiervoor gerichte verkeersactiviteiten te ondersteunen, is er een verkeerscommissie op onze school actief. 2 leerkrachten en 1 ouder hebben zich tot doel gesteld om het door ons behaalde BVL te behouden en activiteiten te organiseren die een groter verkeersbewustzijn creëren onder kinderen, ouders en leerkrachten. en daardoor de verkeersveiligheid vergroten.
Voor het realiseren van diverse projecten zijn we een samenwerking aangegaan met bs Pendula en obs Panta Rhei. 

Onze school is in het bezit van het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL). Dit Label is een kwaliteitskeurmerk. Het is een uiterlijke waardering voor de geleverde kwaliteitsverbetering op het gebied van de verkeersveiligheid op en rondom de school. Met het BVL willen wij op onze locaties laten zien dat we de verkeersveiligheid serieus nemen. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van onze plannen en andere ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid. Om de veiligheid rondom de school te kunnen waarborgen, zijn de volgende afspraken gemaakt:  

  • Probeer zoveel mogelijk op de fiets of te voet naar school te komen.  

  • Parkeer uw auto uitsluitend aan de schoolzijde. 

  • Op het schoolterrein wordt met de fiets aan de hand gelopen.  

  • De wijk Armhoefse Akkers is een 30 kilometer zone, houdt u daar rekening mee! Er fietsen en lopen veel kinderen die de straat over willen steken.  

  • Voor de overzichtelijkheid vragen wij u om ook in de van Heutszstraat op de stoep te staan met uw fiets in plaats van op de rijbaan.