Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: groepen 1 t/m 8:

’s morgens: 8.45 uur tot 12.15 uur.

’s middags: 13.30 uur tot 15.30 uur.

Woensdag groepen 1 t/m 8 tot 12.00 uur.

’s Morgens voor aanvang van de lessen een kwartier inloop. De kinderen gaan naar hun klas. De poort gaat open om 8.30 uur.

’s Middags gaat de poort open om 13.15 uur en blijven de kinderen op de speelplaats totdat de leerkracht ze komt ophalen.