Ouderbrief 24 september 2017

Geachte Ouders/Verzorgers,

Vorige week ontving ik een mail van een ouder die de zorg uitsprak over de verkeersveiligheid rond de school.
Met name in de ochtend is, voordat de poort open gaat, sprake van verkeersonveilige situaties. Deze zorg wordt gedeeld.
Een mogelijke oplossing ligt in het eerder open zetten van de poort, zodat ouders en kinderen niet hoeven te wachten op straat maar zich kunnen verzamelen op de
speelplaats, voordat de toegangsdeur om half negen open gaat.
De kinderen blijven dan wel onder verantwoordelijkheid van de ouders op de speelplaats gedurende deze wachtperiode, maar eenzelfde verantwoordelijkheid lag er ook al bij het wachten op de straat. Daar verandert dus niets in.

Met ingang van maandag 25 september zal de poort om 08.20 uur worden geopend.
De toegangsdeur naar de school blijft dan nog dicht maar wordt 08.30 uur open gemaakt.
Deze manier van vervroegde openstelling van de poort kan alleen in de ochtend worden toegepast.
’s Middags is het niet mogelijk om de poort eerder open te zetten vanwege de leerlingen die tussen de middag overblijven en de speelplaats niet mogen verlaten.
De komende vier weken zien we als uitprobeerperiode.
Daarna zal worden beoordeeld of voortzetting zinvol is.
Tot slot nog even dit: er komen regelmatig leerlingen te laat op school.
De lessen starten om 08.45 uur.
Wilt u er op toezien, dat uw kind op tijd in de klas aanwezig is om ervoor te zorgen dat de lessen op tijd kunnen beginnen en er geen onderwijstijd wordt verspild..?!

Met vriendelijke groet,
Gerard van Wanrooij,
interim-directeur Armhoefse Akker

Ouderbrief 24 september 2017