Oudercomité

Wat doet het oudercomité?
Het oudercomité (OC) vormt een schakel tussen ouders en school en vervult een grote rol bij het organiseren en regelen van leuke activiteiten. Dat wordt gedaan op basis van een budget dat wordt gebaseerd op de ouderbijdrage, hiermee worden leuke extra activiteiten verzorgd die indirect met het lespakket te maken hebben. Het OC heeft als doel om in samenwerking met het team, de kinderen een zo plezierig mogelijke schooltijd te bieden door het organiseren van activiteiten die een aanvulling zijn op het gewone lesprogramma. Een hele mooie taak dus 

Heeft u vragen over of interesse in onze activiteiten, dan kunt u contact opnemen via oc-armhoefseakker@xpectprimair.nl