Schoolplan

Onder onderstaande link vindt u ons schoolplan voor de periode 2020-2023. In dit plan beschrijft de school de missie en visie, de schooleigen karakteristieken, de onderwijsinhoudelijke koers en strategische ambities voor de komende drie jaren. Het is een logisch vervolg op het schoolplan van 2016-2020

SCHOOLPLAN 2020-2023