Tussenschoolse opvang

informatie over de organisatie van de TSO bij Bs Armhoefse akker
 
De organisatie
Het overblijven wordt georganiseerd door de school, in samenwerking met vrijwilligers. De coördinatie van het overblijven zal uitgevoerd worden door Nona van Berkel.
Alle kinderen hebben een uur pauze tussen de middag, daarin eten zij 20 minuten met een leerkracht (bij de jongste kinderen zal dit iets langer duren). Vervolgens zullen zij buiten gaan spelen en om 12.50 uur weer naar de klassen gaan, de eigen leerkracht is dan weer in de groep.  Het buitenspelen zal onder toezicht zijn van leerkrachten/onderwijsassistenten en/of vrijwilligers. Zij zorgen voor begeleiding en houden toezicht bij het binnen- en buitenspelen en zorgen samen met de kinderen voor een ontspannen, gezellige sfeer, waarbij respect voor elkaar een grote rol speelt.
Wie is verantwoordelijk?
Het schoolbestuur is formeel verantwoordelijk voor het overblijven.
De organisatie van het overblijven vindt plaats in overleg met de directie en MR van onze school.
Wat zijn de regels?
De regels zijn gedurende de hele dag op bs Armhoefse Akker hetzelfde, dus ook tijdens het overblijven. De TSO vindt respect voor elkaar en elkaars spullen belangrijk. Incidenten worden zo nodig besproken met de leerkracht van het desbetreffende kind en indien nodig ook met ouder(s)/verzorger(s). Ook kan de coördinator een beroep doen op de interne begeleiders en de directie, mocht er een structurele oplossing nodig zijn. Uiteraard zijn dit uitzonderingen en zijn conflicten meestal in onderling overleg op te lossen.
Overblijven op basisschool Armhoefse Akker
Tussen 12.00 en 13.00 uur kunt u uw kind(eren) incidenteel of structureel laten overblijven. Voor de lunchpauze brengt uw kind een gezond lunchpakketje en drinken mee.
Graag drinkbeker en lunchbox voorzien van voor- en achternaam van uw kind.
De kinderen eten 20 minuten in de klas met een leerkracht. Hierna gaat iedereen buiten spelen. Groep 1-2 spelen op hun eigen speelplaats. Groep 3-4 spelen op de kleine speelplaats. De groepen 5-8 spelen op de grote speelplaats.
Om 12.55 uur gaan de poorten open. De kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen zelf naar binnen lopen, de kinderen van groep 1 t/m 4 zullen op het plein ontvangen worden.
Structureel en/of incidenteel overblijven
Graag zien we dat u aangeeft wanneer u uw kind wil laten overblijven zodat we een inventarisatie kunnen maken per dag. Natuurlijk is het ook mogelijk om incidenteel gebruik te maken van het overblijven, maar wilt u dit wel mailen naar Nona vóór 8.30 uur.
Betaling
We zullen gaan inventariseren per dag wie er overblijft en vervolgens maandelijks (achteraf) een factuur sturen aan u. Kosten € 1,50 per dag. Maandelijks ontvangt u een factuur hierover.
Afmelden voor TSO
De ouder/verzorger dient het kind/de kinderen bij verhindering zelf af te melden bij Nona of Sven, graag voor 10.00 uur in de ochtend.
Met wie kunt u contact opnemen?
Indien u vragen hebt, kunt u deze natuurlijk altijd stellen aan Nona van Berkel, hiervoor kunt u naar school bellen (013-543 42 37). Nona is aanwezig op maandag, dinsdagochtend (1x/2 weken) donderdag en vrijdag.
Ook kunt u haar een e-mailbericht sturen: overblijven.armhoefseakker@xpect013.nl
Tot slot!
Wij hopen dat uw kind/kinderen het fijn heeft/hebben tijdens het overblijven.
De leerkrachten en de vrijwilligers van TSO basisschool Armhoefse Akker staan voor uw kind/kinderen klaar!