Verlof

Volgens de Wet op het primair onderwijs (WPO) zijn kinderen vanaf hun vijfde jaar leerplichtig. Ze moeten dus naar school en eventueel verlof moet aangevraagd worden. Extra vakantieverlof is alleen in uitzonderlijke situaties toegestaan.

Meer informatie hieromtrent kunt u vinden op de website van de gemeente Tilburg

Wilt u verlof aanvragen dan kunt u dit doen op drie verschillende manieren:
1. via de schoolapp
2. door het onderstaande verlofformulier in te vullen.
3. door het verlofformulier te downloaden, invullen en inleveren bij de directeur. Het verlofformulier is ook te verkrijgen op school. 

Voor verlengd vakantieverlof is vaak een verklaring van de werkgever of accountant noodzakelijk. Onderstaande verklaring kunt u door uw werkgever of accountant in laten vullen. 

verklaring werkgever/accountant


 

Verlof aanvragen

Veld leegmaken