Wat doen we?

Basisschool Armhoefse Akker is een echte buurtschool waar onze leerlingen zich ontwikkelen vanuit een fijn pedagogisch en sociaal-emotioneel klimaat. Een goed welbevinden is de basis voor leerlingen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

 

Wij geven onze leerlingen een goede basis aan kennis mee. Kennis wordt bij ons op school aangeboden met het doel leerlingen goed te laten functioneren in de maatschappij. Leerlingen leren om kennis toe te passen in allerlei verschillende situaties. Wij bieden de leerstof daarom in betekenisvolle contexten aan en laten onze leerlingen zelf op onderzoek uitgaan. Wij zijn daarbij steeds op zoek naar mogelijkheden om de leerinhoud van verschillende vakgebieden aan elkaar te koppelen in thema’s en projecten. Samen met onze educatieve partners laten wij hen de wereld zowel in als buiten de school ontdekken. We hechten veel waarde aan de creatieve/muzische vorming en aan bewegingsonderwijs.

 

Op Armhoefse Akker leren we leerlingen om op een goede manier met elkaar te communiceren. We vinden het belangrijk dat ze met elkaar in interactie komen en hierdoor van en met elkaar leren. Leerlingen werken daarom op school regelmatig op een coöperatieve manier met elkaar samen.

 

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen een grote betrokkenheid hebben bij het leerproces. Dit zie je in de school doordat we leerlingen leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gedrag en ontwikkeling. Hiervoor hebben zij de vaardigheid nodig om te kunnen reflecteren op zichzelf. Dit stimuleren wij in de klassen door hen eigenaar te maken van de leerdoelen. Hierbij betrekken wij tevens onze belangrijkste partner, de ouders. Samen realiseren we een plek waar de kinderen het best tot ontwikkeling komen.

 

Op Armhoefse Akker stimuleren wij onze leerlingen om initiatieven te nemen en uitdagingen aan te gaan. Doorzettingsvermogen wordt beloond en het maken van fouten hoort er in onze ogen bij. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen leren om kritisch en creatief te denken en zodoende in staat zijn om zelfstandig problemen op te lossen. Hiermee bereiden wij hen actief voor op hun toekomst. We zijn benieuwd naar morgen…..